Dostawa urządzeń medycznych w ramach dotacji celowej pt. Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych dla potrzeb Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii Chirurgio Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach dotacji celowej pt. Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r, w podziale na nw. pakiety:

Pakiet 1 Tor wizyjny z zestawem endoskopów laryngologicznych – 1 kpl.
Pakiet 2 Mikroskop konsultacyjny z torem wizyjnym - 2 kpl.
Pakiet 3 Mikroskop zabiegowy z torem wizyjnym - 1 kpl.
Pakiet 4 Kabina ciszy - 2 kpl.

- na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2023 | 10:00


» Location

02-091 Warszawa


» Category assortment

  • Other
  • Medical equipment

» Buyer data

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Other category published on OnePlace in last 10 days.