Dostawa - piece akumulacyjne i kamienne dla RD Bydgoszcz

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Dostawa - piece akumulacyjne i kamienne dla RD Bydgoszcz

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.12.2022 | 10:00


» Location

Enea Operator Sp. z o.o., Dr. E. Warmińskiego 8, 85-054, Bydgoszcz


» Category assortment

  • Cooling and heating devices

» Buyer data

Enea Operator Sp. z o.o., Dr. E. Warmińskiego 8, 85-054, Bydgoszcz, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in