Dostawa i montaż wyposażenia Dziennego Domu „Senior+” przy ulicy Bydgoskiej 74 w związku z realizacją przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2022 r. w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Senior+”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia Dziennego Domu „Senior+” przy ulicy Bydgoskiej 74 w związku z realizacją przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2022 r. w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Senior+”.

Zamówienia zostało podzielone na części:
- Część I – dostawa i montaż fabrycznie nowych, nieużywanych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli i wyposażenia do Dziennego Domu Senior+ przy ul. Bydgoskiej 74 w związku z realizacją przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2022 r. w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Senior+”.
- Część II – dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego, pełnowartościowego, wolnego od wad, wykonanego zgodnie z normami branżowymi sprzętu AGD do Dziennego Domu Senior+ przy ul. Bydgoskiej 74 w związku z realizacją przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2022 r. w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Senior+”.
- Część III - dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego, pełnowartościowego, wolnego od wad, wykonanego zgodnie z normami branżowymi wyposażenia pomieszczenia pielęgniarki do Dziennego Domu Senior+ przy ul. Bydgoskiej 74 w związku z realizacją przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2022 r. w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Senior+”.
- Część IV - dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego, pełnowartościowego, wolnego od wad, wykonanego zgodnie z normami branżowymi wyposażenia pomieszczenia aktywizacji ruchowej do Dziennego Domu Senior+ przy ul. Bydgoskiej 74 w związku z realizacją przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2022 r. w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Senior+”.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi techniczne i użytkowe w zakresie warunków BHP
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2022 | 09:00


» Location

87-100 Toruń


» Category assortment

  • Small household appliances
  • Large household appliances
  • Furniture
  • Medical equipment
  • Sport

» Buyer data

Toruńskie Centrum Usług Społecznych
ul. Marii Konopnickiej 13
87-100 Toruń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in