Zaproj i wyk Sali sensorycznej dla dzieci w ob. przy ul. Mennica6 w ramach zad pn. Poszerzenie oferty kult MOB im. L.Wyczółkowskiego w Bydg poprzez dost przy Gdańska5 i Mennica6 na potrzeby muzealne

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2022 | 12:00


» Location

Gdańska 4
85-006 Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Educational materials and equipment
  • Design services
  • Finishing and renovation works
  • Technical documentation
  • Consultancy

» Buyer data

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Gdańska 4
85-006 Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in