Back

Opracowanie koncepcji kreatywnej, scenariusza oraz produkcja i postprodukcja 6 filmów animowanych wraz z przekazaniem praw autorskich, promujących bezpieczne zachowania w ruchu drogowym

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie koncepcji kreatywnej, scenariusza oraz produkcja i postprodukcja 6 filmów animowanych wraz z przekazaniem praw autorskich, promujących bezpieczne zachowania w ruchu drogowym w ramach projektu "Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka" planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimedialnego, Działanie 3.1: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T na podstawie umowy dotyczącej przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowy) nr 3.1-83 z dnia 8 kwietnia 2022 r.
2. Szczegółowy opis i wymagane ilości zostały określone w cz. III SWZ .

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.11.2022 | 11:00


» Location

00-807 Warszawa


» Category assortment

  • Audio, video and photographic services
  • Printing services

» Buyer data

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in