Back

Zakup paliw płynnych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych PIWet-PIB, urządzeń silnikowych (tankowanie do kanistra) na stacjach paliw Wykonawcy na terenie całego kraju w systemie bezgotówkowym za pomocą kart paliwowych, dostawa paliwa do agregatów prądotwórczych będących w użytkowaniu Zamawiającego przy użyciu sprzętu i urządzeń Wykonawcy oraz dostawa paliwa (oleju opałowego) do Oddziału PIWet-PIB - Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli przy użyciu sprzętu i urządzeń Wykonawcy z podziałem na zadania.
Ilości szczegółowe poszczególnych rodzajów paliwa zamieszczone zostały w Załączniku nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.10.2022 | 12:00


» Location

24-100 Puławy


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in