Back

System monitoringu temperatur i wilgotności w pomieszczeniach i urządzeniach chłodniczych o kontrolowanej temperaturze wraz z infrastrukturą techniczno-sprzętową w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie ul. Wierzbowa 14 oraz w Terenowych Oddziałach

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja systemu monitoringu temperatur i wilgotności w pomieszczeniach i urządzeniach chłodniczych o kontrolowanej temperaturze wraz z infrastrukturą techniczno-sprzętową oraz usługa serwisu i utrzymania monitoringu.
2. Instalacja monitoringu nastąpi w siedzibie głównej Zamawiającego tj. Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie ul. Wierzbowa 14 oraz w Terenowych Oddziałach tj. Dębica, Jasło, Krosno, Leżajsk, Mielec, Przemyśl, Sanok, Stalowa Wola.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ.
4. Termin realizacji zamówienia :
4.1.zainstalowanie i uruchomienie systemu monitoringu temperatur i wilgotności - 90 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy ,
4.2. serwis i utrzymanie monitoringu – 36 m-cy od daty uruchomienia systemu monitoringu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2022 | 09:00


» Location

35-310 Rzeszów


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14
35-310 Rzeszów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in