Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30