Back

Dostawa fabrycznie nowych samochodów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony z podziałem na 2 części: Część I dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN Część II dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu BUS

» Notice description

Przedmiotem Części I zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN – rok produkcji nie starszy niż 2022.
Szczegółowy opis Części I przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1A do SWZ. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji Części I zamówienia zawiera wzór umowy - Załącznik nr 4A do SWZ do SWZ.
Przedmiotem Części II zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego typu BUS – rok produkcji nie starszy niż 2022.
Szczegółowy opis Części II przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1B do SWZ do SWZ. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji Części II zamówienia zawiera wzór umowy - Załącznik nr 4B do SWZ do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.09.2022 | 10:00


» Location

40-026 Katowice


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in