Przedmiotem zamówienia jest usługa: 1) Przeprowadzenia badania i sporządzenia raportu końcowego na temat potrzeb kobiet migrantek przebywających w m.st. Warszawie, pochodzących z terenów następujących krajów: Białoruś, Federacja Rosyjska (w tym Czeczenia), Turcja, Ukraina, Wietnam; 2) Przygotowanie zgodnie z metodą service design przewodnika dla kobiet migrantek po ofercie miasta (z uwzględni

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa:
1) Przeprowadzenia badania i sporządzenia raportu końcowego na temat potrzeb kobiet migrantek przebywających w m.st. Warszawie, pochodzących z terenów następujących krajów: Białoruś, Federacja Rosyjska (w tym Czeczenia), Turcja, Ukraina, Wietnam;
2) Przygotowanie zgodnie z metodą service design przewodnika dla kobiet migrantek po ofercie miasta (z uwzględnieniem informacji uzyskanych w wyniku badania oraz danych przekazanych przez miasto stołeczne Warszawę.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
79315000-5 Usługi badań społecznych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa załącznik Nr 2 (OPZ)
oraz załącznik Nr 3 (wzór umowy) do niniejszego zapytania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.08.2022 | 15:00


» Location

01-001 Warszawa


» Category assortment

  • Market research and development

» Buyer data

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lipińska 2
01-001 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in