Remontu drogi gminnej nr 090718C w ciągu ul. Piotra w Mroczy od km 0+000 do km 0+565.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.08.2022 | 11:00


» Location

ul. Plac 1 Maja 20
89-115 Mrocza
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

GMINA MROCZA
ul. Plac 1 Maja 20
89-115 Mrocza
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in