Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej odbywających staże i praktyki zawodowe poza Uczelnią w terminie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2024r.

» Notice description

Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej odbywających staże i praktyki zawodowe poza Uczelnią w terminie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2024r.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.08.2022 | 08:45


» Location

15-351 Białystok


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in