Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych” na trasie między Portem Lotniczym Londyn-Luton (LTN) ↔ Portem Lotniczym Zielona Góra – Babimost (IEG).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1 do SWZ.
3. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
usługi reklamowe – 79341000-6, usługi reklamy lotniczej – 79341500-1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.09.2022 | 11:00


» Location

65-057 Zielona Góra


» Category assortment

  • Marketing and PR services

» Buyer data

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in