Przebudowa drogi gminnej Nr 390422W na odcinku 946m w m. Chruszczewka Włościańska gmina Kosów Lacki

» Notice description

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chruszczewka Włościańska na odcinku 946m.
W ramach przebudowy zostaną zrealizowane następujące prace:
- roboty ziemne,
- remont przepustów pod koroną drogi,
- wykonanie poszerzenia jezdni,
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych,
- wykonanie poboczy,
- prace porządkowe.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.08.2022 | 10:00


» Location

08-330 Kosów Lacki


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Kosów Lacki
ul. Kolejowa 2
08-330 Kosów Lacki
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in