"Dostawa materiałów elektrycznych: część 5 - źródła światła specjalistyczne"

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów elektrycznych – źródła światła specjalistyczne, których rodzaj oraz maksymalne ilości zostały określone w załączniku nr 1 do specyfikacji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.09.2022 | 11:30


» Location

32-020 Wieliczka


» Category assortment

  • Lighting and accessories

» Buyer data

Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A.
Park Kingi 1
32-020 Wieliczka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in