Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,4 MW planowanej do budowy na dz. nr 173/1, 173/2 w m. Macoszyn Duży gmina Wola Uhruska, realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.08.2022 | 11:00


» Location

22-400 Zamość


» Category assortment

No category

» Buyer data

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in