Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka ewidencyjna nr 2 w miejscowości Lisów od km 0+000 do km 0+220

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.08.2022 | 09:00


» Location

Wojciechowice 50
27-532 Wojciechowice
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Wojciechowice
Wojciechowice 50
27-532 Wojciechowice
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in