Sukcesywna dostawa protez (implantów) piersi, siatek oraz sizerów śródoperacyjnych z podziałem na 5 pakietów

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.08.2022 | 10:00


» Location

Pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
Pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in