Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie; budowa nowego kolektora dopływowego ścieków surowych do oczyszczalni oraz remont nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do oczyszczalni. Teren objęty zagospodarowaniem stanowią działki o nr ewid. 249 i 431, obręb nr 0004, miasto Tuszyn. 2. Planowane zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 3. Inwestycja realizowana jest na podstawie: Decyzji Nr 650/2021 z dnia 16.12.2021 r. Starosty Łódzkiego Wschodniego, znak AiB.6740.613.2021.A.S. Nr rej. 3454/2021, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę; Zaświadczenia Nr 21/2015 z dnia 18.12.2015 r., znak BGiGN.T.6743.669.103.2015, o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.08.2022 | 10:00


» Location

95-080 Tuszyn


» Category assortment

  • Utility machinery, equipment and parts
  • Other construction and renovation works
  • Technical building installation services
  • Road and railroad services
  • Finishing and renovation works
  • Water and wastewater

» Buyer data

Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in