Dostawa sprzętu elektronicznego oraz mebli dla uczestników Projektu RPLU.11.02.00-IZ.00-06-004/18 „Czas Seniorów w Gminie Niemce”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”,

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.08.2022 | 10:00


» Location

Lubelska 119
21-025 Niemce
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Electrical and electronic devices
  • Furniture
  • Audio equipment
  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach
Lubelska 119
21-025 Niemce
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in