Dostawa wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Naruszewo w ramach programu Mazowsze dla sołectw 2022

» Notice description

1. Przedmiotem jest zadania dostawa wraz z montażem lamp hybrydowych i solarnych na terenie gminy Naruszewo (13 szt.),
2. Zamówienie zostało podzielone na zadania, ze względu na dofinansowanie:
a) Zadanie I – Montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Januszewo (2 szt.),
b) Zadanie II - Montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieścidła (2 szt.),
c) Zadanie III – Montaż lampy energooszczędnej w sołectwie Kozarzewo w ramach zadani pn. „Dostawa i montaż wiat przystankowych oraz lampy energooszczędnej w sołectwie Kozarzewo” (1 szt.),
d) Zadanie IV – Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Sołectwie Grąbczewo (2 szt.),
e) Zadanie V - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kębłowice (2 szt.),
f) Zadanie VI - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Sołectwie Troski (3 szt) – w tym w miejscowościach Wróblewo (1 szt.) i Wróblewo-Osiedle (2 szt.),
g) Zadanie VII - Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Nacpolsk (1 szt.).
3. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w:
a) Projekcie budowlanym (Załącznik nr 10 do SWZ),
b) Przedmiarze robót – (Załącznik nr 11 do SWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.08.2022 | 10:00


» Location

09-152 Naruszewo


» Category assortment

  • Lighting and accessories
  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Gminy w Naruszewie
Naruszewo 19A
09-152 Naruszewo
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in