Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Podkowa Leśna (140502_1) w powiecie grodziskim Oznaczenie sprawy: ZP.272.1.13.2022

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków zgodnie z projektem modernizacji uzgodnionym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (Załącznik nr 9 do SWZ) oraz Warunkami Technicznymi (Załącznik nr 10 do SWZ), dla wszystkich obrębów obszaru miasta Podkowa Leśna w powiecie grodziskim. Szczegółowy opis zamówienia oraz zakres prac opisany jest w Załącznikach nr 9 oraz nr 10 do niniejszego SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.08.2022 | 12:00


» Location

05 - 825 Grodzisk Mazowiecki


» Category assortment

  • Measurements, tests and technical acceptance

» Buyer data

Powiat Grodziski
ul. Kościuszki 30
05 - 825 Grodzisk Mazowiecki
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in