„Remont zabytkowego Kościoła pw.. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Cycowie wraz z dzwonnicą i bramą wjazdową – Etap 1”

» Notice description

Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełen zakres został określony w:

- dokumentacji technicznej - załącznik nr 5 do SWZ,
- pozwolenie na budowę - załącznik nr 6 do SWZ,
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.08.2022 | 10:00


» Location

21-070 Cyców


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Cyców
Chełmska 42
21-070 Cyców
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in