Wykonanie projektu budowlanego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionów-Różanka.

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionów- Różanka”.
Podstawowa charakterystyka projektowanego przedsięwzięcia:
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: ok. 1680 mb o średnicy 160-200 mm
Pompownia sieciowa: 1 szt.
Pompownia przydomowa : 1 szt.
Rurociąg tłoczny: o średnicy do 90 mm – 900 mb
Przyłącza kanalizacji sanitarnej : 23 budynki
Przekroczenie jednego cieku wodnego
Przekroczenie drogi powiatowej
Sporządzenie 40 umów cywilno-prawnych
Badania gruntu : minimum 10 otworów
Mapa do celów projektowych obejmująca powierzchnie 20 ha.

2. W ramach zamówienia należy opracować dokumentację projektową z kompletem uzgodnień, zgód właścicieli nieruchomości oraz innych opracowań, niezbędnych do realizacji inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia .

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.08.2022 | 09:30


» Location

36-213 Haczów


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Design services

» Buyer data

Gmina Haczów
Haczów 573
36-213 Haczów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in