Przebudowa systemu odwodnienia pasa drogi powiatowej nr 3799P w m. Stara Tuchorza