Budowa energooszczędnego oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Warce, na działkach o nr ew. geod. 1885/209 i 152/2