Organizacja i prowadzenie szkolenia z zakresu oceny okresowej pracowników oraz przeprowadzania rozmów oceniających, w tym zapewnienie usługi szkoleniowej, sali oraz usługi gastronomicznej.