Dostawa układu ultradźwiękowego do pieca próżniowego z adaptacją pieca

» Notice description

Zakup obejmuje układ ultradźwiękowy do mieszania wsadu w piecu indukcyjnym podczas wytapiania próbek z metali, m.in. stopów wysokoentropowych, przystosowanie pieca celem montażu układu oraz szkolenie z zakresu użytkowania.
Układ powinien być kompatybilny z piecem posiadanym przez Zamawiającego:
- zapewniać mieszanie wsadu podczas wytopu, celem homogenizacji wsadu i rozdrobnienia struktury,
- zapewniać szczelność komory próżniowej,
- zapewniać możliwość pracy w temperaturach ok. 1700°C,
Modernizacja pieca:
Dostosowanie pieca do możliwości zastosowania układu ultradźwiękowego w celu obróbki ciekłych stopów metali przy zachowaniu próżnioszczelności urządzenia.
Testy i szkolenie:
3 dni szkolenia i testów po wykonaniu modernizacji w siedzibie Zamawiającego
Układ ultradźwiękowy:
Kompletny układ ultradźwiękowy pozwalający na obróbkę ciekłych metali, w skład układu wchodzą:•Generator multi częstotliwościowy 17-70 kHz, Sterowanie układem generatora,, Przetwornik ultradźwiękowy 20 kHz,, Booster 1:2,5,Sonotroda molibdenowa skalibrowana pod 20 kHz (długość 2λ, średnica 12 mm)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.06.2022 | 10:00


» Location

15-351 Białystok


» Category assortment

  • Other

» Buyer data

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in