WYKONANIE WIDEOREJESTRACJI NAWIERZCHNI ORAZ KORYTARZA DROGI NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI ZDW W KATOWICACH