Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV obiektu handlowo-usługowego w miejscowości LUDWIKOWO dz. nr 652, gm. Wągrowiec - 80936/2021/OD5/ZR3.

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV obiektu handlowo-usługowego w miejscowości LUDWIKOWO dz. nr 652, gm. Wągrowiec - 80936/2021/OD5/ZR3.

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.06.2022 | 09:00


» Location

Enea Operator Sp. z o.o., ul. Mostowa 4, 64-800, CHODZIEŻ


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Enea Operator Sp. z o.o., ul. Mostowa 4, 64-800, CHODZIEŻ, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in