Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Odmętowej na odcinku od ul. Klasztornej do alejki do Szpitala Żeromskiego