Dostawa Stanowiska do badania progu zadziałania liniowych czujek dymu zgodnego z wymaganiami załącznika A do normy PN-EN 54-12:2015

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.06.2022 | 12:00


» Location

Nadwiślańska 213
05-420 Józefów
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Nadwiślańska 213
05-420 Józefów
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in