Remont dróg powiatowych nr 5103E i 2933E na odcinku od dr. woj. 705 do miejscowości Godzianów