Rozbiórka kładki oraz rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą w Katowicach