Remont przepustu nad rzeką Postomia w ciągu drogi bud. nr 445/k.2922 m. Wędrzyn.