naprawa chromatografu cieczowego z wyposażeniem

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest naprawa chromatograf cieczowego
z wyposażeniem (degazer, 2x pompa binarna, automatyczny podajnik i dozownik, kontroler, termostat kolumn), nr seryjny: ABDG55570779, ABDXR5570569, ABDXR5570570, ABCXR557, typ/model: ExionLC: Degasser, AC PUMP/2.11, Autosampler/2.05, Producent AB Sciex.
Opis: Wymiana uszczelek i tłoków w pompach binarnych.
Wyeliminowania wymaga bardzo długi okres niezbędny do wykondycjonowania aparatu (wielokrotny nastrzyk próbki niezbędny do ustabilizowania się czasów retencji analitów).
Ostateczny termin wykonania usługi: 2022-05-14.
Wszystkie niezbędne do wykonania naprawy materiały i części dostarczy Wykonawca.
Wszystkie czynności muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi urządzenia, dobrą praktyką inżynierską. Serwis i inżynierowie winni posiadać autoryzację i potwierdzenie szkoleń przez producenta ww. spektrometru.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.03.2022 | 12:00


» Location

24-100 Puławy


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in