[OD5-RD6]; D/227/2020; Wykonanie przyłączenia do wspólnej sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o. budynków usługowych w miejscowości Skoki ul. Turystyczna dz. 41, 30/6, gm. Skoki. S-2020-16644.

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
[OD5-RD6]; D/227/2020; Wykonanie przyłączenia do wspólnej sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o. budynków usługowych w miejscowości Skoki ul. Turystyczna dz. 41, 30/6, gm. Skoki. S-2020-16644.

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.03.2022 | 10:00


» Location

ENEA Operator Sp. z o.o., Wschodnia 49/51, 62-200, Gniezno


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in