Wykonanie studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja infrastruktury regionalnego systemu transportowego Żuławskiej Kolei Dojazdowej na odcinkach Prawy Brzeg Wisły – Stegna – Sztutowo, Stegna – Nowy Dwór Gdański oraz Nowy Dwór Gdański Cmentarz – Nowy Dwór Gdański”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja infrastruktury regionalnego systemu transportowego Żuławskiej Kolei Dojazdowej na odcinkach Prawy Brzeg Wisły – Stegna – Sztutowo, Stegna – Nowy Dwór Gdański oraz Nowy Dwór Gdański Cmentarz – Nowy Dwór Gdański”. Przedsięwzięcie w zakresie opracowania dokumentacji przedprojektowej jest przewidywane do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk na podstawie art. 37 ust. 2 Ustawy jest jednostką prowadzącą postępowanie w imieniu Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych z siedzibą w Gdyni przy ulicy Gniewskiej 21/B-43A, 81-047 Gdynia. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty PTMKŻ będzie obowiązane do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.03.2022 | 13:00


» Location

80-298 Gdańsk


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Design services

» Buyer data

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdańsk
telefon: 58 350 11 00
fax: 58 350 11 01
email: sekretariat@pkm-sa.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in