Dostawa nawozów dla RZD w Błoniu Topoli, w podziale na 2 części zamówienia

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa nawozów dla RZD w Błoniu Topoli, w podziale na 2 części zamówienia
1) Część I: Dostawa nawozu mineralnego, granulowanego azotowego
2) Część II: Dostawa nawozu dolistnego azotowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.03.2022 | 11:00


» Location

24-100 Puławy


» Category assortment

  • Industrial chemicals
  • Fertilisers, plant protection products and agrochemicals

» Buyer data

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in