odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych

» Notice description

odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami:
• Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi – kod 15 01 11 (ok. 2 kg)
• Opakowania zawierające pozostałości z substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – kod 15 01 10 (ok. 15 kg)
• Sorbety, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne - kod 15 02 03 (ok. 80 kg)
• Filtry olejowe – kod 16 01 07 (ok. 60 kg)
• Okładziny hamulcowe zawierające azbest – kod 16 01 11 (ok. 50 kg)
• Metale żelazne – kod 16 01 17 (ok. 200 kg)
• Tworzywa sztuczne – kod 16 01 19 (ok. 800 kg)
• Filtry suche – kod 16 01 22 (ok. 100 kg)
• Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe – kod 13 02 06 (ok. 2100 kg)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.03.2022 | 23:00


» Location

02-624 Warszawa


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Komenda Główna Policji w Warszawie
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in