Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach