Przywrócenie funkcji społecznych oraz kulturowo-edukacyjnych w budynku Izby Kultury I Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.03.2022 | 10:00


» Location

Główna
17-204 Dubicze Cerkiewne
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Główna
17-204 Dubicze Cerkiewne
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in