Budowa i przebudowa dróg gminnych - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w ul. Małej w Nowym Dworze Mazowieckim