Wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości oznaczonych jako działki 300 i 301 obręb Ornatowice, Gmina Grabowiec

» Notice description

Wójt Gminy Grabowiec zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia nieruchomości co do granic pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków:
• działki nr 300 o pow. 0,55 ha a działką nr 301 o pow. 0,51 ha, obręb Ornatowice gm. Grabowiec

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.02.2022 | 13:00


» Location

22-425 Grabowiec


» Category assortment

  • Building management
  • Building maintenance services

» Buyer data

Gmina Grabowiec
ul. Rynek 3
22-425 Grabowiec
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in