Budowa sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV, wraz z przebudową istniejącego stanowiska słupowego 15kV w Kliniskach Wielkich.

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Budowa sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV, wraz z przebudową istniejącego stanowiska słupowego 15kV w Kliniskach Wielkich.

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.02.2022 | 10:00


» Location

ENEA Operator Sp. z o.o., J. Malczewskiego 5/7, pok. 6 kancelaria, 71-616, Szczecin


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., J. Malczewskiego 5/7,, 71-616, Szczecin, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in