Dostawa paliw na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.01.2022 | 10:00


» Location

ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 136
33-300 Nowy Sącz
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Liquid fuels

» Buyer data

POWIAT NOWOSĄDECKI - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU
ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 136
33-300 Nowy Sącz
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in