Dostawa oleju napędowego ON oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu Gminy Banie Mazurskie w 2022 r.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego ON oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 do pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu Gminy Banie Mazurskie w 2022 r. w następujących ilościach:
1)olej napędowy ON - 15 000 litrów,
2)benzyna bezołowiowa Pb 95 - 1 500 litrów,
spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1680 ze zm.)
Określona przez Zamawiającego ilość paliw jest tylko wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od zamawianych, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. Zamawiający gwarantuje, iż zakupi od Wykonawcy co najmniej 60% łącznej ilości litrów paliwa podaną przez Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.01.2022 | 09:00


» Location

19-520 Banie Mazurskie


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Gmina Banie Mazurskie
ul. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in