„Przebudowa drogi gminnej nr 106077L polegająca na budowie odcinka chodnika o długości 587mb”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 106077L polegająca na budowie odcinka chodnika o długości 587mb
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego oraz zakres w minimalnej konfiguracji, spełniający parametry techniczne i użytkowe zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.10.2021 | 10:00


» Location

21-025 Niemce


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Niemce
Lubelska 121
21-025 Niemce
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in