Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poronin.

» Notice description

Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych: od wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poronin (zamieszkałych i niezamieszkałych), na których powstają odpady komunalne ; które zostaną wystawione przez mieszkańców przed posesję w ramach zbiórek tzw. „wystawka”; zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym w Poroninie, wyposażeniu go w kontenery i pojemniki na wysegregowane odpady komunalne oraz dostarczeniu worków do selektywnej zbiórki w kolorach określonych w regulaminie niezbędnych do należytego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Szacowana wielkość przedmiotu zamówienia w okresie realizacji zamówienia tj. w 2022 roku wynosi ok. 4 200 Mg, taka ilość odpadów zostanie przyjęta do wyliczeń ofertowych. Pojazdy, którymi dysponuje Wykonawca muszą spełniać normy dopuszczalnej emisji spalin co najmniej Euro 4. Wykonawca wyposaży p pojazdy w czytniki kodów, w GPS, kamery.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.11.2021 | 10:00


» Location

34-520 Poronin


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Poronin
ul. Józefa Piłsudskiego 5
34-520 Poronin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in