„Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica, w tym: przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych, wykonanie robót ziemnych, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, wykonanie nawierzchni istniejących zjazdów z kostki betonowej, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie poboczy z KłSM, wykonanie robót wykończeniowych, regulacja istniejącego chodnika, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi do rowu melioracyjnego, zgodnie z zatwierdzonym operatem wodnoprawnym.
Parametry obiektu budowlanego po rozbudowie: całkowita długość drogi: 377,57 m, szerokość jezdni: zmienna 4-5 m, klasa drogi: D

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.10.2021 | 09:00


» Location

89-430 Kamień Krajeński


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim
Plac Odrodzenia 3
89-430 Kamień Krajeński
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in